Help een moederloos veulen

Dit is een artikel hoe om te gaan met moederloze veulens en wij als Tinker Stoeterij ”Jaskolka” zijn bezig ons te specialiseren in deze uitdaging.

We onderzoeken de mogelijkheid om te bemiddelen tussen eigenaren waarvan het veulen is overleden en eigenaren waarvan de merrie is overleden. Reden is dat geen enkel veulen zonder biest kan overleven.

Naast dit bemiddelen tussen eigenaren is er ook een mogelijkheid om moederloze veulens op te nemen in  onze gespecialiseerde stal waar wij het plan hebben een melkautomaat te plaatsen om het veulen op een zo normaal mogelijke manier te laten drinken.

Hieronder vindt u een artikel dat is geschreven in opdracht van PAVO Nederland door Alexandra Wegert en door ons is ingekort. Wij willen hen danken voor het feit dat wij dit artikel mogen gebruiken en vertalen in het Pools en Engels om op die manier te zien of we deze activiteit ook in Polen kunnen ontwikkelen.

Er staat in dit artikel o.a. een uitleg van Jansma uit Eslo, Nederland die ons erg aansprak en waarvan wij aan het uitzoeken zijn of wij die zelfde dienst en taak kunnen invullen.

Namens Tinkerstoeterij Jaskolka.

Roel en Elena den Burger

Marczow 56

59-610 Wlen Poland www.tinker.pl info@jaskolka.com

Pavo en Jaskolka nemen geen verantwoording over dit artikel, maar gaat er vanuit dat het met de meeste zorgvuldigheid is geschreven ter ondersteuning van paardenhouders.

Aangezien wij hoge vertaalkosten hebben is er toestemming nodig als men dit artikel wil plaatsen in de Poolse of de Engelse taal


Pension Jaskółka in de zomer
  • English
  • polski
(c) 2011, Jaskółka. Alle rechten voorbehouden.